Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu promocję obszaru LGD poprzez wydanie publikacji zawierającej zbiór przepisów lokalnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: wydanie 500 szt. publikacji


Aktualizacja z dnia 02.09.2019 r.

Ku naszej radości, projekt udało się zrealizować: