W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Tętniące Życiem.

  • KRS: 0000562487
  • ul. Dobra 1/7LU 08-400 Garwolin.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością fundacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez fundację.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty:

  • wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi,
  • świadczące usługi księgowe, medyczne itp.
  • świadczące usługi marketingowe w naszym imieniu
  • organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, można wykorzystać powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora fundacja@tetniacezyciem.pl.