Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego obszaru objętego LSR poprzez organizację warsztatów dla przedsiębiorczych kobiet z obszaru LGD  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: przeszkolenie 18 osób.


Aktualizacja z dnia 31.05.2019 r.

Ku naszej radości, projekt udało się zrealizować: